St10k

GIỚI THIỆU

Giá cước: 10.000đ/lần.
Ưu đãi:
+ Có 2GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký
+ Hết 2GB tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)

Giá niêm yết: 10.000đ

Danh mục: Từ khóa: