Sim Số Đẹp Viettel

Sim Số Đẹp Viettel cam kết 12 tháng đuôi số 7968

 

STT Sim Số  Giá Sim  Thời gian cam kết
1 0395817968 60.000đ 12 tháng
2 0393517968  60.000đ 12 tháng
3 0396437968 60.000đ 12 tháng
4 0399087968 60.000đ 12 tháng
5 0395827968 60.000đ 12 tháng
6 0395717968 60.000đ 12 tháng
7 0396037968  60.000đ 12 tháng
8 0397607968 60.000đ 12 tháng
9 0395647968 60.000đ 12 tháng
10 0392947968 60.000đ 12 tháng
11 0395117968 60.000đ 12 tháng
12 0397517968 60.000đ 12 tháng
13 0397657968 60.000đ 12 tháng
14 0393547968 60.000đ 12 tháng
15 0392077968 60.000đ 12 tháng
16 0395287968 60.000đ 12 tháng
17 0396507968 60.000đ 12 tháng
18 0393307968 60.000đ 12 tháng
19 0392437968 60.000đ 12 tháng
20 0396407968 60.000đ 12 tháng

Lựa chọn số tại : kho số trả sau viettel