Sim Số Đẹp Viettel *6866 *7968 *8688 *3968

Kho sim số chính thức của Viettel *6866

Chọn số viettel tại kho sim viettel số đẹp: với các số đuôi *6866 . Mua sim số đẹp viettel *6866 . Giá sim viettel giá rẻ nhất chỉ từ 60k. Dễ dàng Chọn sim Tìm sim Mua sim viettel 10 số tại kho sim số viettel【Sim Đẹp Online】
Sim Số Đẹp Viettel *6866 *7968 *8688 *3968
Đăng ký mua đơn giản :tại kho số viettel

Kho số sim Viettel *7968

1 0392517968 60.000đ 12 tháng
2 0359147968 60.000đ 12 tháng
3 0382037968 60.000đ 12 tháng
4 0364437968 60.000đ 12 tháng
5 0347607968 60.000đ 12 tháng
6 0347547968 60.000đ 12 tháng
7 0348647968 60.000đ 12 tháng
8 0387107968 60.000đ 12 tháng
9 0354707968 60.000đ 12 tháng
10 0373277968 60.000đ 12 tháng
11 0378337968 60.000đ 12 tháng
12 0328477968 60.000đ 12 tháng
13 0357167968 60.000đ 12 tháng
14 0354497968 60.000đ 12 tháng
15 0369427968 60.000đ 12 tháng
16 0395717968 60.000đ 12 tháng
17 0375447968 60.000đ 12 tháng
18 0327747968 60.000đ 12 tháng
19 0354057968 60.000đ 12 tháng
20 0395817968 60.000đ 12 tháng
21 0374607968 60.000đ 12 tháng
22 0369147968 60.000đ 12 tháng
23 0362047968 60.000đ 12 tháng
24 0349727968 60.000đ 12 tháng
25 0369827968 60.000đ 12 tháng
26 0326707968 60.000đ 12 tháng
27 0364317968 60.000đ 12 tháng
28 0352547968 60.000đ 12 tháng
29 0336217968 60.000đ 12 tháng
30 0337457968 60.000đ 12 tháng
31 0367557968 60.000đ 12 tháng
32 0369707968 60.000đ 12 tháng
33 0392647968 60.000đ 12 tháng
34 0328497968 60.000đ 12 tháng
35 0335417968 60.000đ 12 tháng
36 0392437968 60.000đ 12 tháng
37 0365857968 60.000đ 12 tháng
38 0326197968 60.000đ 12 tháng
39 0373807968 60.000đ 12 tháng
40 0348237968 60.000đ 12 tháng
41 0363927968 60.000đ 12 tháng
42 0362677968 60.000đ 12 tháng
43 0375367968 60.000đ 12 tháng
44 0395237968 60.000đ 12 tháng
45 0376507968 60.000đ 12 tháng
46 0352247968 60.000đ 12 tháng
47 0375017968 60.000đ 12 tháng
48 0376647968 60.000đ 12 tháng
49 0383067968 60.000đ 12 tháng
50 0376957968 60.000đ 12 tháng

Đăng ký mua đơn giản :tại kho số viettel

Kho số Viettel *6866

1 0335146866 cam kết 12 tháng
60.000đ
2 0329506866 cam kết 12 tháng
60.000đ
3 0364526866 cam kết 12 tháng
60.000đ
4 0346036866 cam kết 12 tháng
60.000đ
5 0353036866 cam kết 12 tháng
60.000đ
6 0334946866 cam kết 12 tháng
60.000đ
7 0377146866 cam kết 12 tháng
60.000đ
8 0367416866 cam kết 12 tháng
60.000đ
9 0352276866 cam kết 12 tháng
60.000đ
10 0345706866 cam kết 12 tháng
60.000đ
11 0356426866 cam kết 12 tháng
60.000đ
12 0384056866 cam kết 12 tháng
60.000đ
13 0395846866 cam kết 12 tháng
60.000đ
14 0367406866 cam kết 12 tháng
60.000đ
15 0338576866 cam kết 12 tháng
60.000đ
16 0325056866 cam kết 12 tháng
60.000đ
17 0348396866 cam kết 12 tháng
60.000đ
18 0343376866 cam kết 12 tháng
60.000đ
19 0375346866 cam kết 12 tháng
60.000đ
20 0338946866 cam kết 12 tháng
60.000đ
21 0359416866 cam kết 12 tháng
60.000đ
22 0394056866 cam kết 12 tháng
60.000đ
23 0373646866 cam kết 12 tháng
60.000đ
24 0383496866 cam kết 12 tháng
60.000đ
25 0348546866 cam kết 12 tháng
60.000đ
26 0332746866 cam kết 12 tháng
60.000đ
27 0327206866 cam kết 12 tháng
60.000đ
28 0394706866 cam kết 12 tháng
60.000đ
29 0378046866 cam kết 12 tháng
60.000đ
30 0366146866 cam kết 12 tháng
60.000đ
31 0332176866 cam kết 12 tháng
60.000đ
32 0342156866 cam kết 12 tháng
60.000đ
33 0346526866 cam kết 12 tháng
60.000đ
34 0383046866 cam kết 12 tháng
60.000đ
35 0394396866 cam kết 12 tháng
60.000đ
36 0397446866 cam kết 12 tháng
60.000đ
Đăng ký mua đơn giản :tại kho số viettel

Kho Sim số Viettel *8688

1 0354308688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
2 0354348688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
3 0348148688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
4 0399438688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
5 0336748688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
6 0354718688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
7 0349518688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
8 0384148688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
9 0349458688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
10 0355498688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
11 0342978688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
12 0344038688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
13 0334738688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
14 0337408688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
15 0395408688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
16 0329548688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
17 0334908688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
18 0329048688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
19 0394748688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
20 0342408688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
21 0397408688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
22 0372548688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
23 0347258688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
24 0342958688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
25 0342278688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
26 0382478688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
27 0348098688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
28 0349318688 Cam kết 12 tháng
60.000đ
29 0347438688 Cam kết 12 tháng
60.000đ

Đăng ký mua đơn giản :tại kho số viettel

Kho số Viettel *3968 

1 0342073968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
2 0397563968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
3 0399603968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
4 0348353968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
5 0356943968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
6 0364103968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
7 0354623968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
8 0342803968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
9 0364763968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
10 0383403968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
11 0343813968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
12 0356083968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
13 0392763968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
14 0382653968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
15 0387413968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
16 0392363968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
17 0342453968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
18 0338433968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
19 0374923968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
20 0398493968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
21 0334653968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
22 0367313968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
23 0376313968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
24 0862043968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
25 0376133968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
26 0394783968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
27 0396423968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
28 0395713968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
29 0368243968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
30 0373873968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
31 0354693968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
32 0366343968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
33 0393473968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
34 0358413968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
35 0343643968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
36 0329613968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
37 0334743968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
38 0357413968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
39 0345043968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
40 0862943968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
41 0356443968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
42 0347303968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
43 0338843968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
44 0362143968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
45 0345573968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
46 0395173968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
47 0384543968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
48 0327673968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
49 0326953968 Cam kết 12 tháng
60.000đ
50 0395643968 Cam kết 12 tháng
60.000đ

Lựa chọn số thật dễ dàng với mục tiềm kiếm

Vd như các số : 0375546866 – 0349276866 – 0377016866 – 0329406866 – 0349776866 – 0396476866 – 0353476866 – 0359476866 – 0375106866 – 0344926866. Lựa chọn và Đăng ký Ngay tại Đây

Bí quyết chọn sim số đẹp viettel

1. Sim số đẹp Viettel là gì?

Sim số đẹp viettel là loại sim có dãy số điện thoại cảm ứng dễ đọc, dễ nhớ, gây được tuyệt hảo. Trong khi, về ý nghĩa sâu sắc của những số lượng thường mang 1 giá trị cá nhân nhất định hợp với tính cách, tuổi tác, ngũ hành & tử vi phong thủy với người sử dụng, hay nói cách khác là phù hợp với vận mệnh.
bây giờ, có 1 số loại sim Viettel đc người dùng chọn là sim số đẹp and yêu mến như: sim tứ quý Viettel, ngũ quý, lục quý, tam hoa, taxi, lộc phát, thần tài, sim năm sinh Viettel,… Với nhiều mức chi phí khác nhau, hợp với từng giá cả của khá nhiều đối tượng người sử dụng quý khách hàng, đại gia hay học sinh, sinh viên đều rất có thể chiếm dụng sim số đẹp Viettel như mong muốn.

2. Những đầu số ở trong phòng mạng Viettel

Với 65 triệu thuê bao di động, chiếm 54% thị trường viễn thông di động tại VN Cho tới tháng 7/2020, lọt vào top 3 nhà sản xuất dịch vụ viễn thông di động lớn nhất cùng theo với Vinaphone và Mobifone; Viettel đang chiếm hữu cả đầu số dành riêng cho di động gồm các đầu số cổ Viettel như 096, 097, 098, 086 và những đầu số mới được chuyển từ 11 số về 10 số như: 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039. Đầu số Smartphone cố định và thắt chặt (PSTN and Homephone) của Viettel 02 and 06.

3. Ý nghĩa những đầu số của Viettel

Là nhà mạng có không ít đầu số nhất VN, chiếm dụng tổng cộng 12 đầu số 09x, 08x và đầu số được chuyển đổi từ trên đầu 016x qua 03x. Các đầu số Viettel không chỉ mang bề ngoài đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về phong thủy số và cả quan niệm bình dân, cụ thể mỗi đầu cố mang trong mình 1 màu sắc khác nhau như:

098: Cặp số phát tài phát lộc, chân thành và ý nghĩa “Bồ Tát” phiên bản mệnh chủ sở hữu, mang đến đỏ may mắn, tài lộc and chỉ sự đi lên tới đỉnh cao trong cuộc sống

097: Cặp số biểu tượng cho con Hạc với ý nghĩa sâu sắc “Sải cánh cùng danh vọng”, mong muốn bay cao, bay xa mang lại sự an lành and thịnh vượng

096: Cặp số mang ý nghĩa Lộc trường cửu Có nghĩa là tiền tài, lộc phát dồi dào luôn vững bền

086: Cặp số Phát Lộc, đầu số tử vi phong thủy đẹp, lộc may với người làm ăn buôn bán.

039: Cặp số Thần Tài bé dại, tài vượng, có tài đỉnh cao.

038: Đầu số Ông Địa lộc may, tài phát

037: Bộ số tiến sinh tài nở lộc mang dấu tích tài phất, có tài đột biến, tài lộc đến bất thần.

036: Cặp số chứa cả tài và lộc, là đầu số đẹp trong nhóm đầu số 03

035: Cặp số tài sinh phúc, chứa tài, chứa phúc, vạn sự như ý

034: Đôi số tài lộc bốn mùa may mắn, sung túc cả năm, rất chất lượng cho tài vận, sự nghiệp and ngoại giao

033: Cặp số tuy vậy tài ứng với sao Phục Vị mang về bình an, hấp dẫn tài lộc.

032: Cặp số ứng với tiền tài mãi mãi lâu bền

Khi phối kết hợp các đầu số Viettel với các đuôi loại sim mang dấu ấn bổ trợ lẫn nhau để giúp hoàn thiện hơn cho ý nghĩa của cả dãy số sim. Giá sim Viettel phụ thuộc không ít vào các yếu tố phối kết hợp giữ đầu số & dải số sim.

4. Viettel có các gói cước khuyễn mãi thêm nào?

4.1 Sim Viettel trả sau

khi sử dụng sim trả sau, người tiêu dùng vẫn có thể gọi & nhắn tin trong cả khi không có tiền trong tài khoản, bạn không nhất thiết phải lo lắng khi có có việc gấp mà không liên lạc được do hết tiền. Mặc dù vậy, bạn cần yêu cầu nhân viên nhà mạng đặt giới hạn ở mức sau khi xác minh cước chi tiết để kiểm soát và điều hành Chi tiêu gói hài hòa và hợp lý để hạn chế phát sinh rất nhiều cước phí phải giao dịch vào cuối tháng.

Sim trả sau có các gói cước sim 4G Viettel siêu tặng thêm DATA nhất hiện thời như: V160N, V200N, V250N, V300N. Hoặc những gói trả sau chuyên tặng kèm về thoại nghe gọi: B100, BB150, B200, B250, B300, B350, B400, B500, B700, B1000, B2000. Các số lượng trong mỗi tên gói cước biểu hiện số tiền cước trả sau trọn gói theo từng khác mà quý khách cần thanh toán.

4.2 Sim Viettel trả trước

Sim trả trước của Viettel đc dùng phổ biến nhất hiện nay chính vì người nào cũng hoàn toàn có thể dùng đc từ học viên, sinh viên, nông dân có thu nhập thấp hay đến những tầng lớp có mức chi tiêu và sử dụng cao. Ngoài ra, tư tưởng chung của người dùng là muốn cai quản cước chi tiêu và sử dụng ngặt nghèo ngại bị phát sinh tiền cước không ít nên chúng ta sẽ chọn trả trước để nạp card sử dụng.

các gói cước trả trước của Viettel rất đa dạng, đc đăng ký theo sim 4G Viettel bộ combo thoại + data như gói V70C, V90, V120, V120Z… Hoặc lẻ tẻ chuyên về thoại nghe gọi MP30X, MP50X, MP70X, MP90X, MP120X,…. Hoặc đăng ký trọn gói trả trước theo 6 -12 tháng như: 6V120, 12V120, 6ST120, 12ST120,… Hoặc quý khách cũng đều có thể đăng ký theo ngày, theo tuần nếu mà chỉ phát sinh nhu cầu sử dụng trong khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như các gói: ST 10K, ST15K, ST30K, ST50K, ST70K… Lưu ý: những số trong tên gói cước chính bằng số tiền mà khách hàng cần nạp thẻ để đăng ký gói. VD: Gói V90 sẽ sở hữu được giá 90.000đ/tháng, chu kỳ gói 30 ngày. Ngoài ra Viettel cũng cung ứng sim 4g viettel một năm trọn gói để hướng đến người sử dụng mong muốn dùng data + nghe gọi liên tiếp.

4.3 Sim Viettel khẳng định

Sim cam kết Viettel là loại sim số đẹp mà quý khách hoàn toàn có thể mua với điều kiện cam đoan bạn phải dùng một mức cước hàng tháng nhất định. Hiện nay nhà mạng Viettel bán sim số đẹp khẳng định với những mức giá hàng tháng nhiều mẫu mã, sử dụng trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. Số tiền khẳng định and số tháng phải trả sẽ phụ thuộc vào phân loại sim. Người sử dụng mua sim khẳng định sẽ có được giá giảm hơn khoảng 1/2 đối với những số sim cùng loại trả trước.