Mở Rộng Gói Trả sau V160 và V250 khi đăng ký tại cà mau

TRIỂN KHAI GÓI V160, V250 CHO THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ SAU TẠI CÀ MAU

Thời gian triển khai: Từ ngày 09/02/2021.

Thuê bao trả sau hòa mạng mới, chuyển mạng giữ số, chuyển đổi từ trả trước sang trả sau nếu đáp ứng điều kiện tiêu dùng.

Thời gian hưởng ưu đãi: 12 tháng tính từ tháng hòa mạng.

Thời gian cam kết với thuê bao hòa mạng mới: 12 tháng tính từ ngày hòa mạng. Trong thời gian cam kết, thuê bao không được cắt hủy, chuyển đổi sang trả trước hoặc chuyển mạng, thuê bao chuyển chủ quyền được bảo lưu ưu đãi.

Thuê bao chuyển đổi trả trước sang trả sau: không cam kết thời gian sử dụng. Tuy nhiên, nếu KH chuyển sang trả trước trong 4 tháng đầu tiên sẽ tính phí phục vụ = 25.000 đồng + 50% phí gói (chưa gồm VAT).

Phí tham gia và ưu đãi tháng đầu tiên:
  • Phí đăng ký = Giá gói/ số ngày trong tháng * số ngày còn lại của tháng.
  • Lưu lượng cộng khi đăng ký gói = lưu lượng ưu đãi của gói/ số ngày trong tháng * số ngày còn lại của tháng.
  • Phí gia hạn = 100% Giá gói, Lưu lượng khi gia hạn gói = 100% lưu lượng ưu đãi của gói.
Tên Gói cước Phí Gói dịch vụ (đã có Vat)/tháng Ưu Đãi Gói Cước Tiêu Dùng Trung Bình N-2 đến N-4
V160 160.000đ -Miễn cước Thuê bao

-100 Phút Ngoại mạng

-Free 20 phút/cuộc gọi nội mạng.

-1.5 Gb/ngày (hết lưu lượng dừng truy cập)

<120.000đ
V250 250.000đ Miễn cước Thuê bao

-100 Phút Ngoại mạng

-Free 20 phút/cuộc gọi nội mạng.

-1.5 Gb/ngày (hết lưu lượng dừng truy cập)

<230.000đ
Đăng ký ngay!