Giải pháp Cho doanh nghiệp – Hóa đơn điện Tử viettel

GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 119 nêu rõ: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.”

Xem Ngay : Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Tức là chỉ còn 07 tháng để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục, trang thiết bị cơ sở hạ tầng, vật chất, chọn nhà cung ứng để chuyển sang hóa đơn điện tử.

Giải pháp Tối Ưu cho doanh nghiệp – Viettel hóa đơn Điện tử

Hóa Đơn Điện tử viettel

Hóa Đơn điện tử của Viettel là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp:

Lưu trữ và bảo mật toàn bộ hóa đơn.

Tiết kiệm thời gian tạo lập, tìm kiếm, phát hành hóa đơn…

Tiết kiệm chi phí in ấn, gửi hóa đơn cho khách hàng.

Dễ dàng gửi hóa đơn cho khách hàng qua: Email, Website, SMS.

Không thể làm giả, không lo thất lạc, rách, hỏng, cháy hóa đơn.