Chương trình combo ưu đãi Tiếp nối hành trình phổ cập Smartphone 4G Viettel kết hợp cùng Samsung

Nội dung chính1 Trên hành trình đưa mạng 4G viettel tới gần hơn với tới mọi khách hàng. Tập đoàn Viettel Telecom Liên kết cùng nhà bán lẻ hàng đầu Viettel Store và Hãng điện thoại Samsung ra mắt ưu đãi tốt nhất trên thị trường. chương trình giảm đến 37% cho khách hàng mua … Đọc tiếp Chương trình combo ưu đãi Tiếp nối hành trình phổ cập Smartphone 4G Viettel kết hợp cùng Samsung