Category: Viettel_CA

0

Viettel chính thức triển khai gói COMBO hỗ trợ doanh nghiệp mới

0.0 00 Viettel chính thức triển khai gói COMBO viettel để hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập [NẾU LÀ STARTUP THÌ KHÔNG THỂ BỎ QUA TIN NÀY]  Tại sao các Startup nên...

0

VIETTEL CA GIẢI VÂY NỖI LO NỘP TỜ KHAI MUỘN

Tại sao nên đưa chữ ký số Viettel CA vào doanh nghiệp?

✔️ Có giá trị pháp lý tương đương như chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp trong các giao dịch phi điện tử
✔️ Thông tin người gửi được mã hóa bằng cặp khóa riêng đính kèm theo văn bản

%d bloggers like this: